Dotacje UE - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

Dotacje UE

Nowa technologia plastycznego kształtowania wyrobów dla lotnictwa i elektrotechniki z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kompozytowych, elastomerowych i metalowych z powłokami wytwarzanymi metodami druku 3D, CVD i PVD o ulepszonych właściwościach tarciowo-zużyciowych.

...

Akademia Menadżera MŚP”[zadania COVID] nr POWR.02.21.00-00-3014/18Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania COVID-19

...

Wdrożenie wyników prac B+R programu sektorowego INNOLOT w firmie ERKO

...

Dotacja na kapitał obrotowy dla ERKO

...

Nowa Generacja, Inteligentnych Urządzeń do Kształtowania Szyn Prądowych

...

Budowanie przewagi konkurencyjnej ERKO poprzez wdrożenie procesów wspierających zarządzanie klientami i dostawcami.

...

Ekspansja marki ERKO na nowe rynki dzięki udziałowi w międzynarodowych targach

...

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego ERKO

...

Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektroenergetycznych, spełniający założenia Industry 4.0

...

Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji systemu połączeń elektroenergetycznych wraz z automatyzacją procesów produkcyjnych w oparciu o własne wyniki prac badawczo-rozwojowych w ERKO

...

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budowę nowego zakładu ERKO w Jonkowie

...

Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN AL. dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych

...

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji seryjnej detali lotniczych w oparciu o własne i nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych w ERKO

...

Ekspansja marki ERKO na nowe rynki dzięki udziałowi w międzynarodowych targach

...

Opracowanie innowacyjnego systemu połączeń kabli elektroenergetycznych i technologii jego wytwarzania

...

Inwestycje związane z internacjonalizacją działalności firmy ERKO

...

Technologie kształtowania mikro i makrogeometrii narzędzi z materiałów super twardych w procesie implementacji zaawansowanych technik laserowych

...

Wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii produkcji końcówek i złączek w ERKO

...

Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej przez firmę ERKO

...

Podniesienie konkurencyjności firmy ERKO poprzez udział w Międzynarodowych Targach Hannover Messe 2017

...

Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspomagających procesy biznesowe w firmie ERKO

...