Akademia Menadżera MŚP”[zadania COVID] nr POWR.02.21.00-00-3014/18Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania COVID-19 - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

Akademia Menadżera MŚP”[zadania COVID] nr POWR.02.21.00-00-3014/18Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania COVID-19