PROJEKTY ZREALIZOWANE - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Projekty zrealizowane w latach 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2013

1.
Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.01.01.00-18-263/09-03
Tytuł projektu: Zakup innowacyjnych maszyn oraz budowa hali celem rozszerzenia produkcji o części lotnicze i złącza kablowe
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2013

2.
Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.01.01.00-18-373/13-01
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz programu do prac konstrukcyjno-technologicznych
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

1.
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.01.07-28-131/14-02
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym ERKO w Jonkowie
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2.
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.01.07-28-326/12-03
Tytuł projektu: Technologia kontroli jakości w produkcji oprzyrządowania i części dla branży lotniczej
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

3.
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.01.07-28-098/14-03
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji detali lotniczych i narzędzi
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

4.
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.01.08-28-013/10-01
Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy ERKO poprzez wdrożenie do produkcji nowych wyrobów przy współpracy z jednostkami naukowymi
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

5.
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.01.09-28-146/08-01
Tytuł projektu: Zakup oprogramowania do zarządzania produkcją, projektowego i technologicznego oraz linii pakującej celem poprawienia efektywności procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego w ERKO w Jonkowie
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

6.
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.01.07-28-147/09-01
Tytuł projektu: Zakup innowacyjnych linii produkcyjnych i maszyn celem uruchomienia produkcji nowych, innowacyjnych wyrobów w Zakładach Metalowych ERKO w Jonkowie
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

7.
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.01.07-28-036/08-01
Tytuł projektu: Zakup maszyn i urządzeń celem uruchomienia produkcji seryjnej nowych, innowacyjnych wyrobów w Zakładach Metalowych ERKO w Jonkowie
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

1.
Numer umowy o dofinansowanie: POIG.04.03.00-00-B72/12-01
Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji złączek i końcówek śrubowych zrywalnych w ERKO
Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

2.
Numer umowy o dofinansowanie: POIG.06.01.00-28-005/10-03
Tytuł projektu: Wdrożenie „Planu rozwoju eksportu” firmy ERKO Sp. j.
Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

3.
Numer umowy o dofinansowanie: POIG.06.01.00-28-004/09-02
Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu firmy ERKO Sp. j. poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych
Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Projekty zrealizowane w latach 2004-2006

1.
Projekt „B156/Intel/Włochy/Mediolan”
PO, Działanie, Poddziałanie: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) formy pomocy dla MŚP
Lata realizacji: 2004-2006

2.
Projekt „C216/Electro/Rosja/Moskwa
PO, Działanie, Poddziałanie: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) formy pomocy dla MŚP
Lata realizacji: 2004-2006

3.
Projekt „ C249/Elcom/Ukraina/Kijów”
PO, Działanie, Poddziałanie: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) formy pomocy dla MŚP
Lata realizacji: 2004-2006

4.
Projekt „RESTA/Litwa/Wilno”
PO, Działanie, Poddziałanie: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) formy pomocy dla MŚP
Lata realizacji: 2004-2006

5.
Projekt „Energetyka i Elektronika, Sankt Petersburg”
PO, Działanie, Poddziałanie: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) formy pomocy dla MŚP
Lata realizacji: 2004-2006

6.
Projekt „Zakup maszyn i budowa hali celem uruchomienia produkcji nowych wyrobów”
PO, Działanie, Poddziałanie: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Lata realizacji: 2004-2006