POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości

Polityka jakości i środowiska

Przedmiotem działalności ERKO jest projektowanie, produkcja, usługi, dystrybucja wyrobów i towarów dla przemysłu, zgodnie ze standardem ISO9001 i ISO14001, w szczególności: osprzętu elektroinstalacyjnego, oprzyrządowania, narzędzi i urządzeń do prac elektrycznych, maszyn i urządzeń automatyzujących produkcję oraz części dla branży lotniczej.

Naszym nadrzędnym celem jest stałe budowanie pozycji firmy na rynku branżowym i osiąganie zaplanowanego zysku poprzez utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami opartych na zrozumieniu i realizacji ich potrzeb przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

 

Realizujemy go dzięki świadomej, odpowiedzialnej i efektywnie współpracującej załodze, poprzez:

  • ciągłe dążenie do zwiększenia rozpoznawalności oraz większej identyfikacji produktów i usług naszej Spółki na rynku krajowym i światowym,
  • systematyczne pozyskiwanie nowych partnerów i rynków zbytu oraz dbanie o relacje z obecnymi
  • przestrzeganie wymagań prawnych, w tym dotyczących środowiska i wynikających z koncesji MSWiA
  • utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem według wymagań norm: AS/EN 9100, ISO 9001 i ISO 14001
  • zwiększanie wartości sprzedaży przy stałej optymalizacji kosztów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz realizacji zaplanowanego zysku Spółki
  • projektowanie i wytwarzanie innowacyjnych wyrobów przy użyciu nowoczesnych technik organizacji produkcji z wykorzystaniem środków finansowych z UE w pełni zgodnych z wymogami standardów ISO9001
  • systematyczny rozwój kompetencji i doskonalenie całego personelu naszej organizacji

Zarząd Spółki ustanowił powyższe cele ze świadomością ważności zaangażowania do ich realizacji całego personelu oraz zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności ZSZJiŚ.

Deklaracja dot. minerałów pochodzących z terenów objętych konfliktami

ERKO sp.z o.o. sp. k. pragnie wspierać inicjatywę CFSI (conflict-free sourcing initiative ) mającą na celu unikanie zakupu minerałów pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi, na których występuje powszechna przemoc i niewydolność infrastruktury cywilnej. Przykładem są terytoria Demokratycznej Republiki Konga i region Wielkich Jezior w Afryce Wschodniej.

 

ERKO dokłada możliwie wszelkich starań do unikania przypadkowego wspierania organizacji łamiących prawa człowieka, kierujących się nieetycznymi zasadami czy niszczącymi środowisko naturalne. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy współdzielą ten punkt widzenia. Tam, gdzie jest to możliwe żądamy od naszych dostawców potwierdzenia pochodzenia stosowanych minerałów poprzez dostarczenie raportu CFSI.