Zapytanie ofertowe na szacowanie wartości zamówienia nr 4/2017/3.3.3/CPL z dnia 16.10.2017 r. na dostarczenia kompletu licencji oprogramowania NX do prac konstrukcyjno-technologicznych - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

Zapytanie ofertowe na szacowanie wartości zamówienia nr 4/2017/3.3.3/CPL z dnia 16.10.2017 r. na dostarczenia kompletu licencji oprogramowania NX do prac konstrukcyjno-technologicznych