ETAPY WDROŻENIA AUTOMATYZACJI - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

ETAPY WDROŻENIA AUTOMATYZACJI

ERKO ROBOTICS

Każdy projekt związany z wdrożeniem dzieli się na etapy:

 • rozpoznanie potrzeb
 •  tworzenie rozwiązania
 • projektowanie
 • produkcja
 • testy u wykonawcy
 • wdrożenie w siedzibie Klienta i serwis

Każdy z etapów to zespół ściśle określonych działań koordynowanych przez naszych inżynierów.

ETAPY WDROŻENIA AUTOMATYZACJI:

1

Rozpoznanie potrzeb:

 • określenie potrzeb Klienta
 • wyspecyfikowanie szczegółowych wymagań
 • określenie budżetu projektu
2

Tworzenie rozwiązania:

 • koncepcja wstępna
 • modyfikacje i optymalizacja
 • oferta z wizualizacją rozwiązania
 • umowa
3

Projektowanie:

 • testowanie koncepcji
 • wykonanie projektu
 • prezentacja projektu 3D do zatwierdzenia przez Klienta
 • sporządzenie dokumentacji wykonawczej
4

Produkcja:

 • prefabrykacja detali
 • montaż podzespołów
 • montaż końcowy maszyny
 • wykonanie komponentów technologicznych
 • wykonanie montażu technologicznego
 • uruchomienie i implementacja sterowania
5

Testy u wykonawcy i odbiory z Klientem:

 • wykonywanie dokumentacji DTR
 • sporządzenie protokołu kwalifikacyjnego maszyny
 • odbiór wstępny z Klientem
6

Wdrożenie w siedzibie Klienta i serwis:

 • montaż u Klienta
 • rozruch
 • odbiór końcowy
1

Rozpoznanie potrzeb:

 • określenie potrzeb Klienta
 • wyspecyfikowanie szczegółowych wymagań
 • określenie budżetu projektu
2

Tworzenie rozwiązania:

 • koncepcja wstępna
 •  modyfikacje i optymalizacja
 • oferta z wizualizacją rozwiązania
 • umowa
3

Projektowanie:

 • testowanie koncepcji
 • wykonanie projektu
 • prezentacja projektu 3D do zatwierdzenia przez Klienta
 • sporządzenie dokumentacji wykonawczej
4

Produkcja:

 • prefabrykacja detali
 • montaż podzespołów
 • montaż końcowy maszyny
 • wykonanie komponentów technologicznych
 • wykonanie montażu technologicznego
 • uruchomienie i implementacja sterowania
5

Testy u wykonawcy i odbiory z Klientem:

 • wykonywanie dokumentacji DTR
 • sporządzenie protokołu kwalifikacyjnego maszyny
 • odbiór wstępny z Klientem
6

Wdrożenie w siedzibie Klienta i serwis:

 • montaż u Klienta
 • rozruch
 • odbiór końcowy
1 Rozpoznanie potrzeb:

1 Rozpoznanie potrzeb:

 • określenie potrzeb Klienta
 • wyspecyfikowanie szczegółowych wymagań
 • oszacowanie budżetu projektu

2 Propozycja rozwiązania:

2 Propozycja rozwiązania:

 • koncepcja wstępna
 • wizja rozwiązania
 • modyfikacje
 • optymalizacja
 • oferta
 • umowa

3 Projektowanie:

3 Projektowanie:

 • testowanie koncepcji
 • wykonanie projektu
 • prezentacja projektu 3D do zatwierdzenia przez Klienta
 • sporządzenie projektu wykonawczego
 • wykonanie dokumentacji DTR

4 Produkcja:

4 Produkcja:

 • prefabrykacja detali
 • montaż podzespołów
 • montaż końcowy maszyny
 • wykonanie komponentów technologicznych
 • wykonanie montażu technologicznego

5 Testy u wykonawcy i odbiory z Klientem:

5 Testy u wykonawcy i odbiory z Klientem:

 • sporządzenie protokołu kwalifikacyjnego maszyny
 • odbiór wstępny z Klientem

6 Wdrożenie w siedzibie Klienta i serwis:

6 Wdrożenie w siedzibie Klienta i serwis:

 • montaż
 • rozruch i szkolenie z obsługi
 • odbiór końcowy
 • opieka serwisowa

1

Rozpoznanie potrzeb

 • określenie potrzeb Klienta
 • wyspecyfikowanie szczegółowych wymagań
 • oszacowanie budżetu projektu

2

Propozycja rozwiązania

 • koncepcja wstępna
 • wizja rozwiązania
 • modyfikacje
 • optymalizacja
 • oferta
 • umowa

3

Projektowanie

 • testowanie koncepcji
 • wykonanie projektu
 • prezentacja projektu 3D do zatwierdzenia przez Klienta
 • sporządzenie projektu wykonawczego
 • wykonanie dokumentacji DTR

4

Produkcja

 • prefabrykacja detali
 • montaż podzespołów
 • montaż końcowy maszyny
 • wykonanie komponentów technologicznych
 • wykonanie montażu technologicznego

5

Testy u wykonawcy i odbiory z Klientem

 • sporządzenie protokołu kwalifikacyjnego maszyny
 • odbiór wstępny z Klientem

6

Wdrożenie w siedzibie Klienta i serwis

 • montaż
 • rozruch i szkolenie z obsługi
 • odbiór końcowy
 • opieka serwisowa