Zestaw do bezpiecznego cięcia GC 100-H 800-E - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

Zestaw do bezpiecznego cięcia GC 100-H 800-E

Zestaw do bezpiecznego cięcia GC 100-H 800-E

Zestawy do bezpiecznego cięcia kabli i przewodów Al i Cu, w których nie jest
możliwe jednoznaczne określenie stanu beznapięciowego. Wyposażone w głowicę,
pompę nożną z manometrem i automatycznym spustem, linkę uziemiającą, przewód
hydrauliczny 10 m. Maksymalne napięcie znamionowe – 60 kV.

Dane techniczne:
GC 100-H 800-E
Maksymalna średnica przewodu 96 mm, nieopancerzony lub opancerzony
taśmą stalową.

UWAGA: nie stosować do przewodów zbrojonych drutem stalowym.
Masa pompy: 8,4 kg; Masa głowicy: 7 kg; Nacisk: 80 kN

Zestawy posiadają atest stanowiący podstawę przyjmowania do eksploatacji przez
zakłady energetyczne, elektrownie i zakłady przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa
wytwarzające, przesyłające lub użytkujące energię elektryczną

SKU: GC100-H800-E-zestaw Kategoria: