Location: Lubelskie

Iwona Chrzczonowska

Koordynator Serwisu/ Starszy Specjalista Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów

Anna Wolska

Specjalista ds. Sprzedaży

Monika Miętus

Kierownik Biura Obsługi Klienta

Łukasz Lipko

Regionalny Menedżer Sprzedaży – Przemysł

Jarosław Bergier

Regionalny Menedżer Sprzedaży – Dystrybucja