Team Group: Group Two

Marcin Mulson

Regionalny Menedżer Sprzedaży – Przemysł

Łukasz Lipko

Regionalny Menedżer Sprzedaży – Przemysł

Michał Müller

Regionalny Menedżer Sprzedaży – Dystrybucja