PROGRAMY UE

Projekty w trakcie realizacji

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak przystępują do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach I Osi priorytetowej: „ Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur ” , w zakresie Działania 1.3- Przedsiębiorczość ( Wspieranie przedsiębiorczości), w ramach Poddziałania 1.3.5. – Usługi dla MŚP w zakresie projektu pt. „ Rozwój firmy ERKO poprzez udział w międzynarodowych targach i rozbudowie sieci dystrybucyjnych wyrobów na rynkach zagranicznych” związanego z tematem na wykonanie kompleksowych usług związanych z organizacją udziału w targach międzynarodowych.

Zapraszamy do składania ofert w zakresie:

Zapytanie ofertowe- Procedura zakończona

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak przystępują do realizacji projektu w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 w zakresie Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”  Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” dotyczące projektu pt. „ USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE OPRACOWANIA NOWEJ, INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SERYJNEJ DETALI LOTNICZYCH”

Zapraszamy do składania ofert przez jednostki naukowe w zakresie:

Zapytanie ofertowe nr 8/ERKO/ BON NA INNOWACJE – Procedura zakończona

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak przystępują do realizacji  projektu w ramach Programu sektorowego „SZYBKA ŚCIEŻKA”związanego z tematem  „Badania w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii w procesach wykonywania połączeń elektrycznych na kablach i przewodach energetycznych” Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, w ramach Poddziałania 1.1.1 ” Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Zapraszamy do składania ofert przez jednostki naukowe w zakresie:

Zapytanie ofertowe nr 7/ERKO/JPN – Procedura zakończona

Zapytanie ofertowe nr 6/ERKO/JPN – Procedura zakończona

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak przystępują do realizacji  projektu w ramach Programu sektorowego „SZYBKA ŚCIEŻKA”związanego z tematem  Badanie połączeń w transformatorach przy użyciu innowacyjnych technologii ograniczających straty energii elektrycznej.”  Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, w ramach Poddziałania 1.1.1 ” Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Zapraszamy do składania ofert przez jednostki naukowe w zakresie:

Zapytanie ofertowe nr 5/ERKO/JPK – Procedura zakończona

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak przystępują do realizacji  projektu w ramach Programu sektorowego „SZYBKA ŚCIEŻKA”związanego z tematem  „Badanie połączeń kablowych z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów ograniczających straty połączeń energii elektrycznej” Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, w ramach Poddziałania 1.1.1 ” Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020″.

Zapraszamy do składania ofert przez jednostki naukowe w zakresie:

Zapytanie ofertowe nr 4/ERKO/CPK – Procedura zakończona

Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak przystępują do realizacji  projektu w ramach Programu sektorowego                    „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” związanego z tematem IN-B57 „Zaawansowane technologie kształtowania warstwy wierzchniej narzędzi z materiałów super twardych technikami laserowymi” Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 Zapraszamy do składania ofert przez jednostki naukowe w zakresie:

Zapytanie ofertowe nr 1/ERKO/INNOLOT/WP1 – Zakończona procedura

Zapytanie ofertowe nr 2/ERKO/INNOLOT/WP3  – Zakończona procedura